Dane kontaktowe

Kapka Sp. z o. o.
95-015 Głowno, Karnków 51
tel. 660 633 209, 660 633 125
biuro@pszczelinka.pl

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Głownie

SWIFT:  GBWCPLPP

02 8787 0000 0026 8921 2000 0001

 

KAPKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Karnków 51, 95-015 Głowno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, SĄD GOSPODARCZY XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000640259, REGON 365560578, NIP 7331349728,  której kapitał zakładowy wynosi 5000 zł (opłacony w całości).